____Celem działania Kancelarii jest świadczenie pełnego zakresu usług prawniczych zarówno dla dużych korporacji, jak też dla małych i średnich przedsiębiorców, a także osób fizycznych. Zakres spraw nie jest niczym ograniczony i obejmuje wszystkie gałęzie prawa, w szczególności:
Obsługa Spółek, innych przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie spraw sądowych:

Prowadzenie spraw przed organami państwowymi i samorządowymi:

Obsługa Spółek jako podmiotów prawa handlowego: