Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie, negocjacje i opinie umów,
  • doradztwo w trakcie wykonywania tych umów,
  • analiza ryzyk związanych z zawarciem umowy i wykonaniem umów