Kancelaria prawa pracy – pomoc prawna w różnych sytuacjach

Praca zawodowa zajmuje ważne miejsce w codzienności każdego człowieka.  regulacje dotyczące stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy zawierają przepisy prawa pracy.

Jeżeli szukasz pomocy w sprawach dotyczących wypowiedzenia umowy, rozwiązania umowy  o pracę bez wypowiedzenia lub w uzyskaniu odszkodowania, skorzystaj z pomocy radców prawnych. W Kancelarii prowadzonej przez Michała Szczepanka w Warszawie znajdziesz specjalistów, którzy znają przepisy prawa pracy nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Zobacz w czym jeszcze pomoże Ci ta Kancelaria Radcy Prawnego.

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy

W Kancelarii Radcy Prawnego Michała Szczepanka w Warszawie działamy zarówno na rzecz osób fizycznych, dużych firm i korporacji. Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących związków zawodowych.

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących umów o pracę zawieranych zarówno na czas określony i nieokreślony, kontraktów menedżerskich. Reprezentujemy Klientów przed sądem pracy, w szczególności w procesach dotyczących:

 • spraw o wynagrodzenie – np. w sytuacji, gdy pracodawca nie chce wypłacić pracownikowi zaległych środków z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nie realizuje ustaleń wynikających z umowy o pracę w sprawie wynagrodzenia lub uchyla się od wypłaty przysługujących pracownikowi nagród czy premii wynikających przepisów prawa pracy i aktów wewnątrz zakładowych (regulaminy pracy, Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy)
 • ustalenia stosunku pracy – dotyczy sytuacji, w której pracownik zatrudniony jest na innej podstawie niż umowa o pracę. Prawnik prawa pracy przeciwdziała niezgodnemu z prawem zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Dzięki tej pomocy z zakresu prawa pracy, pracownik uzyskuje należne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
 • odszkodowań i odpraw – radcowie prawni reprezentują pracowników oraz pracodawców w sprawach dotyczących odpraw i odszkodowań związanych z zakończeniem stosunku pracy określonych w umowie o pracę, przepisach prawa pracy, a także w aktach wewnątrzzakładowych
 • roszczeń z tytułu dyskryminacji i mobbingu – reprezentujemy pracowników w sprawach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu mobbingu i dyskryminacji. Uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcą, a w przypadku braku porozumienia, przed sądami pracy.

Czym jeszcze zajmuje się Kancelaria prawa pracy w Warszawie?

Kancelaria Prawa Pracy w Warszawie obsługuje związki zawodowe. Reprezentujemy organizacje związkowe w postępowaniach sądowych i negocjacjach z pracodawcami. Ponadto:

 • udzielamy porad oraz konsultacji prawnych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
 • sporządzamy opinie prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy – przygotujemy pełną dokumentację dotyczącą interpretacji prawnych w sytuacjach nadużyć wynikających z kodeksu pracy,
 • opiniujemy wewnątrzzakładowe akty prawa pracy (Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, porozumienia pomiędzy pracodawcami a organizacjami związkowymi) – przeanalizujemy dokumenty wewnętrzne przygotowane przez pracodawcę, sprawdzimy ich zgodność z obowiązującym prawem pracy, ustalimy czy zabezpieczają interesy pracowników,
 • sporządzamy projekty pism procesowych oraz pism z zakresu postępowań przed organami administracji – np. dokumenty w postępowaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, a także w postępowaniach sądowych,
 • reprezentujemy związki zawodowe w kontaktach z pracodawcą.

Prawo pracy a pracodawca

Jako Kancelaria specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa pracy, zapewniamy kompleksową obsługę pracodawców w Warszawie i na terenie całej Polski. W skład naszych usług wchodzą między innymi:

 • przygotowanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • opracowanie dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy – tworzymy wzory umów;
 • uczestniczymy w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników;
 • doradztwo w zakresie zatrudnienia i jego restrukturyzacji oraz w zakresie zmian organizacyjnych w zakładzie pracy;
 • usługi prawne związane z rozwiązywaniem i zmianą stosunku pracy – pomożemy w zgodnym z prawem pracy wypowiedzeniem umowy o pracę albo rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub zmianą warunków zatrudnienia;
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych – wspomagamy i reprezentujemy Klientów w czasie trwania sporów zbiorowych ze związkami zawodowymi na poszczególnych jego etapach;
 • reprezentujemy Klientów przed sądami pracy, w sprawach roszczeń odszkodowawczych pracowników, dotyczących dyskryminacji, nierównego traktowania i mobbingu.

Problemy z zakresu prawa pracy? – powierz je naszej Kancelarii

Prawo pracy jest dziedziną, która może sprawiać problemy. Zwłaszcza dotyczy to osób bez doświadczenia i wiedzy specjalistycznej. Radcowie prawni z naszej Kancelarii nieustannie rozwijają swoje kompetencje i poszerzają informacje w tym zakresie. Dzięki temu mamy pewność, że będziemy w stanie pomóc w każdym zagadnieniu dotyczącym prawa pracy, z którym Klienci zapukają do naszych drzwi. Wspieramy Klientów indywidualnych i dział kadr w firmie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji nie tylko w sprawach, które określa dział prawa pracy. Wspieramy osoby, które zgłaszają się do nas z problemami z zakresu prawa cywilnego, odszkodowań lub upadłości.

Pasja, profesjonalizm i wiedza

Dla niektórych prawo to dziedzina pełna zawiłych przepisów. Dodatkowe utrudnienia to urzędowy język i procedury. Nasza kancelaria prawna to miejsce, w którym odczarowujemy to myślenie. Do prawa podchodzimy z pasją i ciekawością. Nieustannie się szkolimy. Dzięki temu mamy pewność, że w naszej Kancelarii uzyskają Państwo odpowiedzi na najbardziej zawiłe pytania, dotyczące prawa pracy i innych zagadnień. Na spotkanie można się umówić drogą elektroniczną (kancelaria@kancelaria-szczepanek.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu 513 165 995.