Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców na podstawie stałych umów o obsługę prawną oraz w drodze doraźnych konsultacji prawnych. Obsługa prawna prowadzona jest w siedzibie Klienta lub w Kancelarii.

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w wyborze formy organizacyjno-prawnej działalności,
  • zakładanie spółek i rejestracja spółek w KRS,
  • bieżąca obsługa działalności gospodarczej (przygotowywanie dokumentów korporacyjnych dla zarządu, wspólników),
  • przygotowywanie i analiza umów, porozumień, regulaminów, zarządzeń itp.,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • windykacja należności,
  • reprezentacja przed organami administracji, urzędami,
  • sukcesje przedsiębiorstw