Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach sądowych oraz administracyjnych i sądowoadministracyjnych, zapewniając jednocześnie pomoc na etapie przedsądowym oraz podczas negocjacji i mediacji

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje w szczególności:

  • opracowanie koncepcji sprowadzenia sporu sądowego,
  • zebranie dowodów w sprawie,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,
  • opracowywanie projektów ugody sądowej,
  • reprezentacja w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym,
  • monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami