Obszary praktyk

 Prawo pracy


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy na rzecz pracowników, związków zawodowych i pracodawców


Więcej

 Przedsiębiorstwa


Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców na podstawie stałych umów o obsługę prawną oraz w drodze doraźnych konsultacji prawnych.


Więcej

 Prawo procesowe


Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach sądowych oraz administracyjnych i sądowoadministracyjnych, zapewniając jednocześnie pomoc na etapie przedsądowym oraz podczas negocjacji i mediacji


Więcej

 Prawo umów


Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych


Więcej

 Odszkodowania


Kancelaria świadczy pomoc prawną poszkodowanym m.in. w wypadkach komunikacyjnych, na skutek błędów lekarskich


Więcej

 Prawo cywilne


Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego obejmującą porady prawne, jak i reprezentacja w postępowaniach sądowych


Więcej

 Upadłości


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie upadłości konsumenckiej i restrukturyzacji długów, współpracując z doradcą restrukturyzacyjnym


Więcej

O mnie

 

Zawód radcy prawnego wykonuję od 2007 r.
Ukończyłem Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2002 - 2005 odbyłem aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.

 

Doświadczenie zdobywałem podczas pracy w Sądzie a następnie współpracując z warszawskimi kancelariami oraz jako prawnik wewnętrzny.
Specjalizuję się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Świadczę usługi na rzecz pracowników, związków zawodowych i pracodawców. Do obszarów mojej praktyki należy także prawo cywilne i gospodarcze. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych (w tym procesów odszkodowawczych). Ukończyłem kurs mediatorów organizowany przez Polskie Centrum Mediacji.

 

Prywatnie jestem miłośnikiem dalekich podróży i Warszawy  ukończyłem Akademię Wiedzy o Mieście oraz kurs przewodnika warszawskiego.

Zdjęcie przedstawiające radcę prawnego Michała Szczepanka