Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie upadłości konsumenckiej i restrukturyzacji długów, współpracując z doradcą restrukturyzacyjnym

Upadłość konsumencka

prowadzenie upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy oraz wysokości zobowiązań

  • obejmującej obronę przed egzekucją przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania,
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • pomoc w pozyskaniu dokumentacji do wniosku,
  • reprezentacja przed Sądem,
  • sporządzenie w imieniu Klienta wszelkich wniosków w toku postępowania upadłościowego

Restrukturyzacja

  • wsparcie prawne na etapie złożenia wniosku restrukturyzacyjnego,
  • doradztwo w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne),
  • przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich wymogów ustawowych,
  • reprezentacja Klienta przed sądem restrukturyzacyjnym ,
  • zastępstwo procesowe w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego